Patentadviesgesprek

Hoe is de geheimhouding gewaarborgd?

Wij respecteren onze geheimhoudingsplicht. Uw uitvinding is bij ons in goede handen.

Hoe verloopt een patentadviesgesprek?

Bij een patentadviesgesprek komen aan de orde:

  • de stand van de techniek: wat is bekend en wat zijn de bestaande problemen
  • nieuwe kenmerken van uw uitvinding, en de voordelen daarvan
  • eventuele toekomstige ontwikkelingen
  • toepassingen buiten uw gebied
  • overwegingen om patent aan te vragen in uw specifieke situatie

Wat kost een patentadviesgesprek?

In principe is een patentadviesgesprek kosteloos.