Patent aanvragen

Hoe wordt patent aangevraagd?

In de regel wordt de volgende procedure gevolgd:

Doorgaans wordt eerst in Nederland patent aangevraagd. Daarna kan de aanvraag worden doorgezet naar landen buiten Nederland, hetgeen binnen een jaar dient te gebeuren.

Wat kost patent aanvragen?

Bij PatentPunt bedragen de kosten voor het opstellen van een patentaanvraag EUR 2.500 tot 3.500 voor een gemiddeld geval, afhankelijk van het onderwerp, de te besteden tijd en de beschikbare tijd. Daarbij komen nog algemene kosten voor indiening en wettelijke taksen, die per land sterk verschillen. Voor Nederland bedragen die bijkomende kosten EUR 180 tot 1509.

Waarom PatentPunt inschakelen?

Wij zijn ondernemers, net als u, en denken met u mee in zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. We vinden het belangrijk dat u eerst een goed inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden van het patentrecht, voordat u daadwerkelijk patent aanvraagt. Patentonderzoek helpt daarbij. Bij het opstellen van een patentaanvraag richten we ons vooral op die aspecten van de uitvinding die voor u en uw bedrijf, nu en in de toekomst, belangrijk zijn.

Wat is een patent (octrooi)?

Een patent (octrooi) is een door de overheid verleend exclusief recht op een uitvinding. Octrooi is de formele Nederlandse benaming voor patent.

 Wat wordt geclaimd in een patentaanvraag?

Bij een patentaanvraag kan het gaan om:

  • een nieuw product
  • een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld voor het produceren van een product
  • een technische aanpassing van een bestaand product of bestaande werkwijze
  • een nieuwe toepassing van een bestaand product of bestaande werkwijze

Waarom patent aanvragen?

Naast het afweren van concurrenten en de mogelijkheid van het geven van licenties, zijn er andere redenen om patent aan te vragen:

  • strategisch (afschrikking, onderhandelingspositie)
  • marketing (imago naar klanten en zakenpartners)
  • financieel (subsidies, investeerders, overname)
  • fiscaal (WBSO, RDA, innovatiebox)
  • in plaats van een geheimhoudingsverklaring (GHV/NDA)

Bovendien wordt in Nederland en in een aantal andere landen altijd patent verleend.

Hoe lang is een patent geldig?

Een patent is maximaal 20 jaar geldig, mits in stand gehouden door het betalen van de jaartaksen.