Indiening patentaanvraag

Hoe helpt PatentPunt met het indienen van een patentaanvraag?

PatentPunt heeft jarenlange ervaring met het opstellen van patentaanvragen en het doorlopen van patentprocedures. We stellen de aanvraag voor u op en verzorgen de indiening daarvan.

Hoe gaat de indiening van een patentaanvraag?

We verrichten voor u de benodigde administratieve handelingen rondom de indiening. Dat wil zeggen dat we erop toezien dat:

  • het aanvraagformulier correct wordt ingevuld
  • de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend
  • de wettelijke taksen worden betaald
  • eventuele vormgebreken worden opgeheven

Wat gebeurt er na het indienen van een patentaanvraag?

Na de indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging met aanvraagnummer en toegekende indieningsdatum.

Later, doorgaans 6 tot 9 maanden na de indiening, krijgt u een rapport van het wettelijk verplichte onderzoek naar de nieuwheid en inventiviteit van uw uitvinding, toegestuurd. Mede op basis van dat rapport kan besloten worden de aanvraag naar andere landen of regio’s door te zetten.