Patentaanvraag opstellen

Hoe helpt PatentPunt met het opstellen van een patentaanvraag?

PatentPunt heeft jarenlange ervaring met het opstellen van patentaanvragen en het doorlopen van patentprocedures. We stellen de aanvraag voor u op en verzorgen de indiening daarvan.

Hoe ziet een patentaanvraag eruit?

Een patentaanvraag bestaat uit een beschrijving van de uitvinding en conclusies (claims) eventueel vergezeld van een aantal tekeningen, en een aanvraagformulier.

Wat staat er in de beschrijving?

In de beschrijving wordt eerst de relevante stand van de techniek en de nadelen daarvan besproken. Daarna wordt uitgelegd hoe uw uitvinding een oplossing voor die nadelen biedt. Vervolgens wordt uw uitvinding met een aantal uitvoeringsvoorbeelden uitgebreid beschreven.

Wat staat er in de conclusies (claims)?

Bij het opstellen van de conclusies (claims), het belangrijkste deel van een patentaanvraag, is het van belang welk specifiek kenmerk de essentie van uw uitvinding vormt. Dat wordt bepaald in samenspraak met u, mede op basis van de verwachte ontwikkelingen en de resultaten van het verkennpatentonderzoek.