Waarmee kan PatentPunt u helpen?

PatentPunt helpt u om maximaal voordeel te halen uit een innovatie. Dat doen we door samen met u de mogelijkheden te bekijken die het intellectuele eigendomsrecht u daarvoor biedt.

Daarbij gaat het vooral om patenten, merken en modellen.

Wie zijn onze klanten?

Bedrijven en ondernemers, in het bijzonder het innovatieve MKB en starters, kunnen bij PatentPunt terecht met al hun vragen op het gebied van innovatie, ondernemen en Intellectuele Eigendom.

Hoe gaan we daarbij te werk?

In een eerste gesprek inventariseren we samen met u de mogelijkheden in uw specifieke geval. Daarbij zien wij het als onze taak om goed naar u te luisteren, de juiste vragen te stellen, en u op een eerlijke, reële en inzichtelijke wijze te informeren.

In principe is het eerste gesprek kosteloos.

Wat kan PatentPunt verder voor u doen?

Vervolgens kunnen wij voor u onderzoek doen, patentaanvragen opstellen en de indiening daarvan verzorgen. 

U kunt bij ons ook terecht voor al uw overige vragen op het gebied van ondernemen, technische innovatie en Intellectuele Eigendom. Daarbij kijken we naar het complete plaatje, en streven we naar een langdurige samenwerking met onze klanten, en nemen we graag uw gehele IE/IP management op ons.

En dat alles tegen scherpe, concurrerende tarieven.

 

Waarom PatentPunt inschakelen?

Wij zijn ondernemers, net als u, en denken met u mee in zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. We vinden het belangrijk dat u eerst een goed inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden van het intellectuele eigendomsrecht, voordat u daadwerkelijk patent aanvraagt of een model of merk deponeert.

Zo maakt u geen onnodige kosten.

Hoe belangrijk is IE/IP management?

IE/IP strategie vormt een belangrijk onderdeel van uw gehele bedrijfsstrategie.
Een goed IE/IP management draagt in hoge mate bij aan het succes en de waarde van uw onderneming.

Lees meer