Kosten patent aanvragen

Wat kost patent aanvragen in Nederland?

Bij PatentPunt bedragen de kosten voor het opstellen van een patentaanvraag EUR 2.500 tot 3.500 voor een gemiddeld geval, afhankelijk van het onderwerp, de te besteden tijd en de beschikbare tijd.

Als de patentaanvraag in Nederland wordt ingediend, komen daarbij nog de wettelijke taksen van minimaal EUR 180. Afhankelijk van het type indiening kunnen de kosten voor indiening oplopen tot EUR 1509.

Hoe gaat patent aanvragen in het buitenland?

Tot maximaal één jaar na indiening in Nederland, kan een Nederlandse patentaanvraag ook buiten Nederland worden doorgezet. Dat kan in de vorm van een internationale aanvraag (PCT, tussenprocedure), of een of meer regionale (bijv. Europa) en/of nationale aanvragen (bijv. enkele Europese landen).

De van de Nederlandse patentaanvraag afgeleide procedures behouden de prioriteitsdatum van de Nederlandse aanvraag.

Wat is een internationale patentaanvraag?

Met een internationale patentaanvraag kunnen octrooirechten wereldwijd tot 2,5 jaar na de eerste indiening worden gereserveerd. Binnen die 2,5 jaar kunnen dan regionale en/of nationale procedures worden ingegaan.

Wat kost een internationale patentaanvraag?

De kosten voor een internationale patentaanvraag bedragen EUR 4.000-6.000.

Wat is een regionale patentaanvraag?

In Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten bestaan regionale bureaus (EPO, EAPO, OAPI, ARIPO en GCC) waar men met één aanvraag in meerdere landen tegelijk patent kan aanvragen.

Wat kost een regionale patentaanvraag?

De totale kosten (indiening, procedure, verlening) voor bijvoorbeeld een Europees patent bedragen voor een gemiddeld geval 20.000-40.000, onder andere afhankelijk van het aantal gekozen landen.

Wat kost een nationale buitenlandse patentaanvraag?

De totale kosten (indiening, procedure, verlening) voor een nationaal buitenlands patent bedragen voor een gemiddeld geval 4.000-8.000, waarbij bijvoorbeeld Japan en de Verenigde Staten relatief ‘dure’ landen zijn.