Waarmee kan PatentPunt u helpen?

PatentPunt helpt u om maximaal voordeel te halen uit een innovatie. Dat doen we door samen met u de mogelijkheden te bekijken die het intellectuele eigendomsrecht u daarvoor biedt.

 

Daarbij gaat het vooral om octrooien (patenten), merken en modellen.


foto_machine_smal.pngWie zijn onze klanten?

Bedrijven en ondernemers, in het bijzonder het innovatieve MKB en starters, kunnen bij PatentPunt terecht met al hun vragen op het gebied van innovatie, ondernemen en Intellectuele Eigendom.

 

Hoe gaan we daarbij te werk?

In een eerste gesprek inventariseren we samen met u de mogelijkheden in uw specifieke geval. Daarbij zien wij het als onze taak om goed naar u te luisteren, de juiste vragen te stellen, en u op een eerlijke, reële en inzichtelijke wijze te informeren.


In principe is het eerste gesprek kosteloos.


 foto_gesprek_smal.png

 

 

Wat kan PatentPunt verder voor u doen?

Vervolgens kunnen wij voor u onderzoek doen, octrooiaanvragen opstellen en de indiening daarvan verzorgen. Bekijkt u onze belangrijkste diensten:

 

•    octrooi (patent) aanvragen

•    octrooionderzoek

•    merk deponeren

•    model deponeren

 

U kunt bij ons ook terecht voor al uw overige vragen op het gebied van ondernemen, technische innovatie en Intellectuele Eigendom. Daarbij kijken we naar het complete plaatje, en streven we naar een langdurige samenwerking met onze klanten, en nemen we graag uw gehele IE/IP management op ons.

 

En dat alles tegen scherpe, concurrerende tarieven.


foto_stoelen_smal.png 


Waarom PatentPunt inschakelen?

Wij zijn ondernemers, net als u, en denken met u mee in zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. We vinden het belangrijk dat u eerst een goed inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden van het intellectuele eigendomsrecht, voordat u daadwerkelijk octrooi (patent) aanvraagt of een model of merk deponeert.

 

Zo maakt u geen onnodige kosten.

 

foto_homepage_smal.png

 

 

Hoe belangrijk is IE/IP management?

IE/IP strategie vormt een belangrijk onderdeel van uw gehele bedrijfsstrategie.

Een goed IE/IP management draagt in hoge mate bij aan het succes en de waarde van uw onderneming.

 

 

Zoek op deze site

 

PatentPunt Hengelo

Dr. ing. Frans C.M. van de Pol

Frans_van_de_Pol_PatentPunt_Hengelo.jpg   074 - 278 08 38   

  06 - 4404 7622

  vandepol@patentpunt.nl

  LinkedIn

 

PatentPunt Eindhoven

René F.E. de Torbal

Rene_de_Torbal_PatentPunt_Eindhoven.png

   

   06 - 363 45 020

   detorbal@patentpunt.nl

   LinkedIn

 

PatentPunt Rotterdam

D­r. ir. Peter Lerink

Peter Lerink

   0186 - 60 06 15

   06 - 53 64 76 02

   lerink@patentpunt.nl

   LinkedIn